Lịch bảo vệ Th.s ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tên Thời gian Địa điểm Nội dung 
Lễ bảo vệ thạc sĩ ngày 28/6/2017 new  8h, ngày 28/6/2017  Phòng A213  Xem chi tiết tại đây