Lịch bảo vệ Th.s ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Tên Thời gian Địa điểm Nội dung 
Lễ bảo vệ thạc sĩ ngày 01/7/2017 new  8h00, ngày 01/7/2017  Phòng A213  Xem chi tiết tại đây